Reguliere school

Zowel in het primair als het voortgezet onderwijs is het voor scholen niet altijd mogelijk om passend onderwijs aan een leerling te bieden. Denk hierbij aan leerlingen die om wat voor reden dan ook niet naar school kunnen. Hoe voorzie je deze leerlingen van onderwijs? Maar ook leerlingen met onder andere autisme en hoogbegaafdheid hebben soms een andere leerbehoefte dan leerlingen in de reguliere klassen. 

IVIO@School biedt de mogelijkheid om individuele trajecten op te starten. Leerlingen kunnen dit zowel op school als thuis volgen. Door een passend programma aan te bieden kan een leerling alsnog toewerken naar een diploma.

Naast deze trajecten bieden wij ook andere onderwijsgerelateerde diensten aan, zoals examentrainingen, online lessen en practicumlessen op locatie.
U kunt hier klikken voor ons overzicht of neem contact op met één van onze onderwijsadviseurs voor extra informatie.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Voortgezet onderwijs

Veel scholen voor voortgezet onderwijs hebben te maken met leerlingen die uitvallen of dreigen uit te vallen binnen het reguliere onderwijs. Om deze leerlingen tóch van passend onderwijs te kunnen voorzien kan de school een samenwerking aangaan met IVIO@School.

Wij bieden onderwijs aan op de niveaus: vmbo-theoretische leerweg, havo vwo en gymnasium. Alle vakken zijn gebaseerd op gebruikelijke lesmethoden voor het voortgezet onderwijs in Nederland en leiden op tot het (staats)examen. De vakken in het voortgezet onderwijs kunnen los besteld worden, maar zijn ook als volledig programma te volgen. 

De lespakketten van IVIO@School bestaan uit de lesmaterialen, de toetsen, een digitale lesmap met bijbehorende jaarplanner en de elektronische leeromgeving. Daarnaast geven onze eerste- en tweedegraads vakdocenten begeleiding op afstand. De communicatie tussen leerling en docent vindt voornamelijk plaats binnen ons leerlingvolgsysteem.

Ivio Infographic leerproces
Ivio Infographic leerproces

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Trajectklas starten

Zijn er binnen uw school meerdere leerlingen die in de reguliere setting niet voldoende toekomen aan het volgen van onderwijs? Mogelijk kan het starten van een trajectklas een uitkomst bieden.

Het voordeel van deze trajectklas is dat de leerlingen naar school blijven gaan. Zij volgen hun eigen lesprogramma middels IVIO@School. Onder begeleiding van de mentor kunnen zij aan hun vakken doorwerken. Hebben zij vragen over de lesstof, dan zijn onze vakdocenten er om deze te beantwoorden.

Afhankelijk van het leerjaar bieden wij onderstaande vakken aan:

Heeft u vragen over:

– de inhoud van het lesprogramma
– examens
– het starten van een trajectklas
– prijzen

neem dan contact met ons op zodat wij u van meer informatie kunnen voorzien.

''In 2018 zijn wij gestart met een trajectklas omdat er meerdere leerlingen waren die uitvielen in het reguliere onderwijssysteem. Door middel van IVIO@School kunnen deze leerlingen een individueel traject volgen en blijven ze naar school gaan.''
Linda Stam
Mentor Jan van Egmond Lyceum

Primair onderwijs

IVIO@School biedt basisonderwijs aan voor groep 1 t/m groep 8. Het is mogelijk om afzonderlijke vakken te volgen, ook uit verschillende groepen. Het vakkenpakket voor het basisonderwijs is uitstekend aan te passen op de individuele behoefte van de leerling. 

Middels een jaarplanner en een fysieke lesmap kan de leerling samen met een begeleider het onderwijs volgen. Bij vragen over de lesstof kan de leerling contact opnemen met de afstandsdocent. De toetsmomenten maken inzichtelijk of de leerling de lesstof beheerst. 

De vakken die wij bieden binnen het primair onderwijs zijn:

Heeft u vragen over de inzet van IVIO@School binnen uw school? Neem dan contact op met onze onderwijsadviseurs.

Middelbaar Beroepsonderwijs

IVIO@School kan helpen om invulling te geven aan de vrije keuzedelen waarmee een MBO de leerling faciliteert. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere het vak Biologie bij Zorg & Welzijn, Wiskunde bij ICT en Wiskunde of Natuurkunde bij ICT & Media. Dit om de aansluiting te bevorderen en een betere start te maken in de vervolgopleiding.

Leerlingen werken met een individueel programma en krijgen hierbij ondersteuning van onze afstandsdocenten. Door het doorlopen van het programma doorloopt de leerling alle stof en de leerling dan dit afsluiten middels een staatsexamen.

Ook benieuwd hoe IVIO@School uw school kan ondersteunen bij het bieden van extra vakken?
Neem dan contact op met onze onderwijsadviseurs.