VSO School

Voortgezet speciaal onderwijs

IVIO@School biedt voortgezet onderwijs aan op 4 niveaus: vmbo-theoretische leerweg, havo, vwo en gymnasium. Alle vakken zijn gebaseerd op veelgebruikte methoden voor het voortgezet onderwijs in Nederland en leiden op tot het (staats)examen. De vakken in het voortgezet onderwijs kunnen los besteld worden, maar zijn ook als volledig programma te volgen.

Naast deze vakken bieden wij ook andere onderwijs gerelateerde diensten aan, zoals examentrainingen, online lessen en practicumlessen op locatie.
U kunt hier klikken voor ons overzicht of neem contact op met één van onze onderwijsadviseurs voor extra informatie.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

VSO scholen hebben diverse uitgangspunten om IVIO@School in te zetten:

Er is  geen beschikking over bevoegde vakdocenten, maar willen wel een bovenbouw vmbo-tl, havo, vwo of gymnasium aanbieden
Met IVIO@School zijn oplossingen een stuk dichterbij. Scholen worden in staat gesteld om op een passende en laagdrempelige wijze het aanbod van onderwijs uit te breiden. Hierdoor kan een school complete opleidingen aanbieden van het eerste jaar t/m het examenjaar met bevoegde vakdocenten op afstand.

Niet voor alle vakken is een eigen vakdocent beschikbaar, maar de school wil leerlingen wel een compleet aanbod bieden
IVIO@School heeft ruim 120 bevoegde docenten.  Door gebruik te maken van ons concept kunnen wij zekerheid geven in het continueren van het aanbieden van een vak.

De school heeft leerlingen die baat hebben bij een individueel lesprogramma
Binnen het voortgezet speciaal onderwijs ervaren wij dat er  behoefte is aan een individueel lesprogramma. Ons concept maakt het mogelijk dat elke leerling flexibel en zelfstandig met onderwijs bezig kan zijn.

Zij hebben leerlingen die uit zijn gevallen maar door de inzet van IVIO@School kan de leerling toch onderwijs volgen
Doordat het programma individueel in te zetten is, maar de leerling wel in de klas blijft wordt het zicht op het volgen van onderwijs behouden. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de leerling contactmomenten heeft met zijn leeftijdsgenoten.

Ons concept

In het voortgezet onderwijs studeert de leerling zelfstandig met behulp van een jaarplanner, studiewijzer en leerboeken. Daarbij wordt de leerling voor elk vak door een vakdocent op afstand begeleid, zodat inhoudelijk alles aan bod komt en de leerling feedback ontvangt op zijn huiswerk en toetsen. Een mentor heeft een coachende rol. Deze helpt de leerling een goede studiehouding aan te nemen en houdt in de gaten of met regelmaat aan het schoolwerk wordt gewerkt.

Zou IVIO@School een oplossing kunnen bieden binnen uw school? Neem dan contact op met onze onderwijsadviseurs.

Door de samenwerking met IVIO@School kunnen wij onze visie op gepersonaliseerd leren vormgeven voor een brede doelgroep (leerlingen met een lichamelijke beperking, chronische ziekte, thuiszitters achtergrond, psychiatrische aandoening en/of psychosociale problematiek).

De Kleine Prins

Tineke van der Veer

Intern begeleider College De Kleine Prins