Werkwijze

Vindt u dat IVIO@School een oplossing is voor uw kind op het gebied van onderwijs, maak dit dan bespreekbaar met school.  Bekijk samen met hen of dit een mogelijk oplossing kan zijn. Wij denken hierin ook graag met u en de school mee.

Mocht er worden besloten tot aanmelding over te gaan dan ontvangt uw kind alle materialen welke nodig zijn om het programma te volgen. Denk hierbij aan de boeken, een studiewijzer en een jaarplanner. 
De studiewijzer in combinatie met de jaarplanner zorgt ervoor dat uw kind alle lesstof aangeboden krijgt behorend aan het vak. Daarnaast zullen onze docenten vakinhoudelijke begeleiding geven. Dit vindt plaats op afstand via ons leerlingvolgsysteem.

.

IVIO@School ontzorgt de school van inschrijving voor wat betreft de invulling van het onderwijs. Wel vragen we van de school betrokkenheid door middel van een mentor. De mentor biedt begeleiding bij het maken van een passende planning en ondersteunt bij de doelstellingen zoals de terugkeer naar school. De school blijft het bevoegd gezag en is daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan al haar leerlingen, ook als dat wordt ingekocht bij IVIO@School. 

IVIO@School kan na 1 november geen inschrijvingen accepteren voor volledige pakketten wanneer datzelfde schooljaar examen gedaan wordt. Wanneer voor enkele vakken examen wordt gedaan, is vooraf overleg met IVIO@School noodzakelijk.

IVIO@School inzetten voor uw kind?

1

Ons eerste advies: neem contact op met de eigen school, bespreek de situatie en probeer samen te zoeken naar een passende oplossing.

2

Mocht de school geïnteresseerd zijn in IVIO@School, dan neemt deze contact met ons op.

3

Het is ook mogelijk dat er op uitnodiging van de school een onderwijsadviseur langskomt om alle vragen te beantwoorden over IVIO@School. Elke situatie is uniek en vraagt om persoonlijk advies.

4

Als er een samenwerking van start gaat, wordt het doel besproken en een plan van aanpak gemaakt.

5

Het uitgangspunt is passend onderwijs voor de leerlingen, liefst op de eigen school. Is echter onderwijs op een andere locatie (bijvoorbeeld: thuis) de enige optie, dan blijft re-integratie in het reguliere onderwijs ons uitgangspunt.

6

Besluit de school IVIO@School in te zetten voor uw kind, dan vult de school het aanmeldformulier in en stuurt dit naar IVIO@School.