Vakkenoverzicht

Vakkenoverzicht IVIO

IVIO@School biedt voortgezet onderwijs aan op drie niveaus: vmbo-theoretische leerweg, havo, vwo en gymnasium. Alle vakken zijn gebaseerd op veelgebruikte methoden voor het voortgezet onderwijs in Nederland en leiden op tot het (staats)examen. De vakken in het voortgezet onderwijs kunnen los besteld worden, maar zijn ook als volledig programma te volgen. 

Downloads

Vakken en uitstroomprofielen

Examen doen

IVIO@School leidt leerlingen op tot het (staats)examen. In overleg met de school van inschrijving wordt bepaald voor welk examen een leerling in aanmerking komt. 

IVIO@School accepteert geen inschrijvingen na 1 november voor volledige pakketten wanneer datzelfde schooljaar examen gedaan wordt. Wanneer voor enkele vakken examen wordt gedaan, is vooraf overleg met IVIO@School noodzakelijk.

Inschrijven voor het staatsexamen wordt gedaan  bij het DUO. De aanmelding moet gedaan zijn voor 1 december (scholen) of 1 januari (particulieren) van het schooljaar waarin examen gedaan wordt. Meer informatie hierover vindt u op www.duo.nl.