Oplossingen
 

In ons land heeft elk kind recht op goed onderwijs. Dat geldt ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs wordt er naar gestreefd om leerlingen in staat te stellen om regulier onderwijs te volgen. De Wet Passend Onderwijs die in gaat op 1 augustus 2014, regelt dat kinderen zo goed mogelijk worden voorbereid op een vervolgopleiding en zodoende zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Voor kinderen die om medische of psychische redenen en/of gedragsproblematiek toch buiten de boot dreigen te vallen is er het speciaal onderwijs. In het kader van de nieuwe wet Passend Onderwijs hebben de scholen een zorgplicht gekregen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden.
 

Toegevoegde waarde IVIO@School

Daar waar de scholen dit niet zelf kunnen regelen, bieden de onderwijsprogramma’s van IVIO@School uitkomst. De maatwerkoplossingen van IVIO@School voor basis- en voortgezet onderwijs zijn gebaseerd op de beproefde en zelf ontwikkelde oplossingen voor onderwijs op afstand. Ze zijn uitermate geschikt voor kwetsbare kinderen die leermoeilijkheden hebben en die baat hebben bij een individueel studieprogramma. Met de IVIO@School programma’s, die door eerste- en tweedegraads vakdocenten worden begeleid, kan ieder kind studeren in het tempo en op de tijd die bij hem of haar past. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Klik hier voor ons privacybeleid

 

Aanmelden
Medewerkers van IVIO@School

Maak kennis

Partners van IVIO@School

Meer over samenwerken

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies