Schoolverzuim

Een leerplichtig kind dat niet langer naar school gaat, overtreedt de leerplichtwet.  Indien de ouder ervan overtuigd is dat het beter is het kind thuis te houden, dan is het raadzaam dat ouder en school met elkaar in gesprek blijven om tot een oplossing te komen. Probeer samen te kijken hoe er wel passend onderwijs gevonden kan worden. Immers, het primaire doel is het welzijn van het kind en daar hoort ook onderwijs bij. Als er op korte termijn geen perspectief is op een beter passende school binnen of buiten het samenwerkingsverband, dan kan de ouder of de school voorstellen IVIO@School in te schakelen. Hierdoor worden onoverbrugbare leerachterstanden voorkomen.

Tevens helpt IVIO@School betrokken partijen graag om verschillende scenario's uit te werken, opdat voor het kind de beste oplossing wordt gevonden.
Het is zaak te voorkomen dat dit leidt tot een juridische strijd waar school en leerplicht aan de ene kant en ouder en kind aan de andere kant staan.
 

Leerplicht en vrijstelling

In ons land is leerplicht tevens schoolplicht. Een kind moet naar school vanaf de maand nadat het vijf is geworden tot aan een startkwalificatie tussen 16 en 18 jaar. Sommige ouders besluiten op zwaarwegende gronden of op grond van levensovertuiging bij de leerplichtambtenaar vrijstelling van onderwijs aan te vragen. Het staat de ouder dan vrij het onderwijs voor het kind in te richten zoals men dat wil. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Klik hier voor ons privacybeleid

 

Aanmelden
Leerlingen die niet naar school kunnen

Meer over niet naar school

De lesprogramma's van IVIO@School

Meer over onze lesprogramma's

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies