Tweede kamer

Tweede Kamer kritisch over voortgang passend onderwijs

31 jan 2017

Twee en een half jaar na de invoering van passend onderwijs zijn stappen gezet, maar we zijn er nog (lang) niet. De partijen maken zich met name zorgen over de vraag of de middelen wel bij de leerlingen terechtkomen, over de combinatie van onderwijs en zorg, de te lage bekostiging voor leerlingen in Mytyl/Tyltylscholen, governance, scholen die zich niet aan de zorgplicht houden en het niet afnemen van het aantal thuiszitters.

Scholen met lef belonen
Kamerlid Ypma (PvdA) stelde voor om scholen met lef te laten belonen door de Inspectie. Bijvoorbeeld als een school complexe leerlingen kansen biedt zonder vrees daarop afgerekend te worden. Ypma wil ook goede voorbeelden van communicatie met ouders verspreiden. De staatssecretarissen van OCW en VWS zijn in gesprek over een ontwikkelbudget voor de combinatie van middelen van onderwijs en van jeugdhulpverlening.

De partijen drongen erop aan dat staatssecretaris Dekker streng optreedt tegen ontduiking van de zorgplicht, en optreedt tegen thuiszitten door heroverweging van de onderwijsvrijstellingen te verplichten. Nieuwe onderwijsvrijstellingen mogen wat de Kamer betreft niet verstrekt worden zonder betrokkenheid van het samenwerkingsverband en pas als echt blijkt dat onderwijs niet mogelijk is. Ook werd nadrukkelijk gevraagd om doorzettingsmacht zo snel mogelijk te verplichten en een landelijk minimumniveau voor basisondersteuning vast te stellen.

Wettelijke bepaling over afspraken doorzettingsmacht
De staatssecretaris zegde toe dat wettelijk bepaald wordt dat in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen gemeente en samenwerkingsverbanden afspraken worden gemaakt over doorzettingsmacht. Van het nut en de noodzaak van een landelijke invulling van de basisondersteuning is Dekker minder overtuigd. Hij wil wel in gesprek met de sectorraden over wat landelijk een verstandige invulling kan zijn. Vanaf 1 januari 2017 treedt de Inspectie sneller en strenger op wanneer blijkt dat de zorgplicht ontweken wordt. Dekker zal de scholen hierover informeren.

(Bron: VO- Raad)

       
26 feb 2019Jos van Els: van docent tot mentorJos van Els: van docent tot mentor
25 feb 2019Samantha Braat: afstandsdocent bij IVIO@SchoolSamantha Braat: afstandsdocent bij IVIO@School
8 nov 2018In gesprek met oud-leerling Marjolein de WitIn gesprek met oud-leerling Marjolein de Wit
6 nov 2018Al voorbereid op het staatsexamen?Al voorbereid op het staatsexamen?
6 nov 2018“IVIO Onderwijs heeft ook IVIO-Boeken”“IVIO Onderwijs heeft ook IVIO-Boeken”
2 jul 201810 jaar samenwerking met het Aurum College10 jaar samenwerking met het Aurum College

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Klik hier voor ons privacybeleid

 

Aanmelden
Maatwerk voor Scholen

Meer over maatwerk

Voortgezet onderwijs via IVIO@School

Meer over voortgezet onderwijs

Bijzondere samenwerkingen

Meer over deze projecten

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies