faq.gif

Nieuwtjes en ontwikkelingen uit het onderwijswerkveld

3 nov 2015

Gepersonaliseerd leren

Vanuit de politiek en de maatschappij wordt steeds nadrukkelijker gevraagd om onderwijs op maat aan te bieden en de leerling met zijn of haar (leer)kenmerken centraal te stellen.
Gepersonaliseerd leren is het bieden van onderwijs op maat, dat aansluit bij het niveau en de talenten van een leerling. Door de technologische ontwikkelingen  zijn scholen steeds beter in staat om het onderwijs in te richten op individuele behoeften.

Het project Leerling 2020 van de VO-raad ondersteunt scholen om verschillende vormen van gepersonaliseerd en gedifferentieerd onderwijs verder te ontwikkelen. Dit wil de VO- raad bereiken door randvoorwaarden te creëren, het wegnemen van belemmeringen in de huidige wet- en regelgeving en het bieden van praktische ondersteuning. 

Lees hier wat de VO- raad vertelt over gepersonaliseerd leren.

Brond: de VO- raad

 

Zorg voor zorg op school

Ouders en scholen helpen die personen/ scholen, die er op het snijvlak van zorg en onderwijs niet goed uitkomen. Daarvoor zijn er naast de onderwijsconsulenten sinds kort ook onderwijszorgconsulenten aangesteld. Zij geven op verzoek van school of ouders ondersteuning bij vaak heel specifieke kwesties, waar gecombineerde kennis voor nodig is. “Het loopt meestal vast omdat er geen maatwerk gegeven kan worden.”

Bron: Passendonderwijs.nl

 

Maatwerk en modernisering (Platform Onderwijs 2032)

Meer maatwerk in het onderwijs moet er toe leiden dat iedere scholier en iedere student zich uitgedaagd voelt en zijn of haar talent maximaal kan ontwikkelen. Het Platform Onderwijs 2032 zal aan het einde van 2015 zijn advies over een toekomstgericht curriculum presenteren, waarna in 2016 zal worden begonnen met vertaling van het advies naar concrete kerndoelen en eindtermen voor het primair en voortgezet onderwijs. Het antwoord op de vraag welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor de toekomst zal samen met leraren en schoolleiders worden geformuleerd.

Er komt meer ruimte voor nieuwe scholen. Komend jaar wordt er een wetsvoorstel voorbereid waarmee het mogelijk wordt om bijvoorbeeld op basis van vernieuwende onderwijsconcepten een school te beginnen, zodat de scholen beter aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen.

De bovenbouw van het vmbo krijgt in 2016 met nieuwe profielen te maken. Vmbo-scholen gaan samen met mbo-instellingen en het bedrijfsleven bekijken welk onderwijsaanbod het beste aansluit bij de wensen uit de regio. Door deze betere samenwerking tussen scholen en het lokale bedrijfsleven wordt het makkelijker voor jongeren om een baan te vinden in de regio.

Lees hier meer over de oproep van Staatssecretaris Dekker om te reageren op het Platform Onderwijs 2032 en de kans om mee te denken over Onderwijs 2032!

Bron: Rijksoverheid

       
26 feb 2019Jos van Els: van docent tot mentorJos van Els: van docent tot mentor
25 feb 2019Samantha Braat: afstandsdocent bij IVIO@SchoolSamantha Braat: afstandsdocent bij IVIO@School
8 nov 2018In gesprek met oud-leerling Marjolein de WitIn gesprek met oud-leerling Marjolein de Wit
6 nov 2018Al voorbereid op het staatsexamen?Al voorbereid op het staatsexamen?
6 nov 2018“IVIO Onderwijs heeft ook IVIO-Boeken”“IVIO Onderwijs heeft ook IVIO-Boeken”
2 jul 201810 jaar samenwerking met het Aurum College10 jaar samenwerking met het Aurum College

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Klik hier voor ons privacybeleid

 

Aanmelden
Maatwerk voor Scholen

Meer over maatwerk

Voortgezet onderwijs via IVIO@School

Meer over voortgezet onderwijs

Bijzondere samenwerkingen

Meer over deze projecten

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies