Eduvier: “We mogen laten zien wat we kunnen”

18 mrt 2014

“We zijn het in het onderwijs niet zo gewend pareltjes te laten zien, maar we mogen best laten zien wat we kunnen en wat we gedaan hebben.” Dat vindt Els van Doorn, bestuurder van Eduvier Onderwijsgroep. “Trots zijn mag.”

Eduvier heeft ook alle reden trots te zijn. Een paar maanden geleden ontving het Aurum College – onderdeel van Eduvier – de titel ‘Project Speciaal 2013’* voor haar vernieuwende onderwijsconcept. De school ontwikkelde in samenwerking met IVIO@school een methodiek waarbij vakdocenten van IVIO@school op afstand (via internet) ondersteuning bieden aan de mentoren en leerkrachten op het Aurum College, de eerste vso-school voor havo en vwo in Nederland. Inmiddels volgen 225 leerlingen havo en vwo op het Aurum College in Lelystad en het Nautilus College in Almere, beide scholen van Eduvier. Maar daaraan is wel wat voorafgegaan. 

Thuiszitters

De eerste ideeën om het onderwijsaanbod binnen het VSO van Eduvier te verbreden dateren al van negen jaar geleden. “Toen werd nog nergens in Nederland havo en vwo aangeboden in het speciaal onderwijs”, herinnert Peter Nooitgedagt, directeur van het Aurum College, zich. “Tegelijk zagen wij in Flevoland een grote groep jongeren met dat niveau thuis zitten. Al dan niet met een cluster 4-indicatie. Daarnaast was er een grote groep die met hangen en wurgen in het regulier onderwijs zat, maar dreigde uit te vallen.” 

In gesprek

Eduvier besloot in gesprek te gaan met verschillende partijen. “We zaten aan tafel met veel experts, de ouders van die kinderen, de gemeente Lelystad, de provincie Flevoland, Bureau Jeugdzorg en de VO-scholen in Lelystad.” Twee jaar werd er gepraat. “Toen was de conclusie dat het regulier onderwijs hiervoor geen concept wilde realiseren. Noch samen met ons, noch alleen.” Het VO schatte in dat het hiervoor een te grote tijdsinvestering moest doen ten behoeve van een te beperkt aantal leerlingen. 

Eigenwijs

Maar Eduvier was ‘eigenzinnig’, zegt Peter Nooitgedagt. “We zijn toen zelf een pilot gestart met drie vmbo-plus-leerlingen op onze school De Rede. Zij volgden een traject van IVIO@school, gebaseerd op afstandsleren.” De resultaten waren goed. In 2008 opende het Aurum College haar deuren met drie leerjaren havo en vwo. “Meer dan vijftig procent van die eerste groep kinderen zat al meer dan een jaar thuis”, vertelt Peter Nooitgedagt. Na Lelystad volgde het Nautilus College in Almere en de leerlingen komen niet alleen uit Flevoland, maar zelfs uit Friesland, Noord-Holland, Overijssel en Gelderland. Hoeveel thuiszitters met een havo-/vwo-niveau Flevoland nu nog kent is niet exact bekend, maar, denkt Els van Doorn, “dat zullen er niet veel meer zijn. Ouders weten de weg naar het Aurum en Nautilus heel goed te vinden.” 

Uitstroom

De meeste leerlingen verlaten de school met een diploma en vinden hun weg naar het vervolgonderwijs. “Veel leerlingen stromen door naar het hbo, een aantal naar het wetenschappelijk onderwijs. Ook zijn er die naar het mbo gaan omdat dit toch beter bij hun kwaliteiten past.” Al met al hebben ze in hun vervolgopleiding net zo veel succes als leerlingen uit het regulier onderwijs. “Er zijn er die met de stroom meegaan, er zijn er die switchen van opleiding en er zijn er ook die uitvallen.” Maar de uitval is niet groter dan van ‘reguliere’ studenten. 

Belangstelling

Je zou misschien verwachten dat andere VSO-scholen het Aurum-concept massaal omarmen. Maar niets is minder waar. Hoewel inmiddels zo’n 750 leerlingen in Nederland volgens dezelfde systematiek afstandsonderwijs volgen, zijn er nog geen andere scholen die de systematiek integraal gebruiken. “De methode wordt bijvoorbeeld ingekocht door gemeenten voor langdurig zieke kinderen. En er zijn VSO-scholen die het traject aan individuele leerlingen aanbieden. Veel kleinschaliger allemaal.”
 
Aan belangstelling uit het VSO ontbreekt het niet. “We hebben de afgelopen zes jaar gemiddeld maandelijks een school op bezoek gehad”, vertelt Peter Nooitgedagt. “Die gaan dan allemaal weg met het voornemen het ook te doen. Maar na een halfjaar zeggen ze: ‘We zijn wel gestart maar ook weer gestopt.’ Of: ‘We zijn veel kleinschaliger verder gegaan.’” Het blijkt dat er nog heel wat bij komt kijken. “De organisatie moet er echt voor gaan om het brede onderwijspalet neer te zetten en niet alleen te kijken naar ‘een paar restleerlingen’.” Enige schaal is nodig om het organisatorisch goed vorm te geven. Het lijkt erop dat het VSO dergelijke initiatieven nu niet aandurft. De nadruk op samenwerking in het kader van Passend Onderwijs lijkt hier verlammend te werken. “Dat horen we ook terug”, zegt Peter Nooitgedagt. “We moeten dit binnen ons samenwerkingsverband voor elkaar krijgen, want om het nu zelf te gaan doen…” 

Passend Onderwijs

Ook Eduvier draait natuurlijk volop mee in de ontwikkelingen die Passend Onderwijs in de regio moeten gaan realiseren. “We zitten in een gebied met een negatieve verevening”, vertelt Els van Doorn. “Het regulier onderwijs moet zich inspannen om meer leerlingen binnenboord te houden. Maar het is te gemakkelijk om te zeggen dat wij onze deuren moeten sluiten en dat de problemen zich dan wel oplossen. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor alle leerlingen. Laten we liever kijken waar we elkaar kunnen vinden. Hoe we de symbiose niet alleen op papier kunnen vastleggen, maar vooral ook handen en voeten geven in de praktijk. Ik zie de samenwerking vooral op inhoud: op het gebied van ondersteuning van leerlingen en versterking van docenten.” 

Aantoonbare meerwaarde

“Wij maken ons er hard voor om een volwaardige partner te zijn in het onderwijsveld”, zegt Els van Doorn. En dat gaat steeds beter. “Een paar jaar geleden hoorden we nog: ‘Wie zijn jullie? Willen jullie meepraten?’ Nu krijgen we te horen dat ze het prettig vinden dat wij aan tafel zitten. We zullen heel nadrukkelijk onze expertise en de meerwaarde die wij hebben voor leerlingen aantoonbaar moeten blijven maken.” Gemakkelijk is dat niet altijd. “Als mensen op het Aurum komen, zijn ze vaak verwonderd ”, vertelt Peter Nooitgedagt. “‘Het is hier zo rustig’ zeggen ze dan. ‘Net een echte school.’ Maar daar gaat wel heel veel aan vooraf. Je ziet niet wat een leerkracht het afgelopen jaar al met een kind heeft gedaan om het zo ver te krijgen. Of wat een organisatie de afgelopen zes jaar allemaal heeft ontwikkeld om te bereiken waar ze nu staat.” 

Voordelen van clustering

Het Aurum-concept startte ooit vanuit de gedachte dat het geworteld moest worden binnen het regulier onderwijs. Maar het regulier onderwijs wilde niet. Nu komt Passend Onderwijs en is dat anders. “Het reguliere VO en wij zijn over het Aurum-concept et elkaar in gesprek: hoe kunnen we elkaar versterken en hoe geven we de samenwerking op dit punt invulling”, aldus Els van Doorn. “Samen optrekken is het uitgangspunt. We zeggen niet: alstublieft, u mag het hebben. Daar zou ik geen gerust gevoel bij hebben.”
 
Hoewel samenwerking met reguliere scholen wat Eduvier betreft zeer gewenst is, ziet Els van Doorn het Aurum-concept liefst onder de vleugels van Eduvier. “Ik denk dat het heel goed intact kan blijven”, zegt ze. “Er zullen altijd leerlingen blijven die niet goed gedijen in het regulier onderwijs.” Bovendien valt er wat te zeggen voor clustering. “Als je alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben zou versnipperen over alle scholen, heb je te weinig massa om een kwalitatief goed traject neer te zetten. Schaalgrootte heeft voordelen. Voor efficiency en kwaliteit.” 

Ontwikkelen en innoveren

Eduvier blijft ontwikkelen en innoveren. “Stilstand is achteruitgang”, zegt Peter Nooitgedagt. “Je moet blijven nadenken wat beter kan voor leerlingen.” Dat betekent onder andere dat Eduvier zich niet alleen sterk maakt voor professionalisering van leraren in het regulier onderwijs, maar ook investeert in de professionalisering van eigen personeel. “Met Passend Onderwijs krijgen wij op onze scholen te maken met leerlingen met een ernstiger problematiek.”
 
Het betekent ook dat Eduvier creatief blijft nadenken over onderwijsvernieuwing. Els van Doorn: “Er doen zich natuurlijk 101 problemen voor. Je kunt je laten opslokken door die problemen, maar de focus ligt op meer oplossingsgericht zijn. Dan kom je vaak tot oplossingen die niet zo vanzelfsprekend zijn.” Els van Doorn, die overigens ook deel uitmaakte van de Denktank (V)SO 2.0, denkt dat het een sterk punt is van Eduvier. “We zijn innovatief en investeren daar ook in.”

Mobiele klas

Er ligt dan ook alweer een volgende innovatie op de plank. Een voorstel om thuiszittende kinderen – “want die zullen er altijd blijven” – van onderwijs te voorzien. “Kan een kind om welke reden dan ook niet naar school, laten we dan kijken of we de school naar het kind kunnen brengen.” Met een bus bijvoorbeeld. Het projectvoorstel voor zo’n mobiele klas brengt Eduvier binnenkort in bij de samenwerkingsverbanden. Het kan het begin zijn van een nieuw succesverhaal. Maar dat moet de tijd uitwijzen. “Tussen de opening van het Aurum College en de titel ‘Project Speciaal 2013’ zit bijna zes jaar. Een bus laten rijden is één, maar het moet ook bewezen effectief zijn.” 

* Project Speciaal is een jaarlijkse prijs van van LECSO voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het speciaal onderwijs.
 Bron: Van Beekveld en Terpstra, organisatieadviesbureauwww.goodhabitz.com/online-trainingen-monitor-2014
       
26 feb 2019Jos van Els: van docent tot mentorJos van Els: van docent tot mentor
25 feb 2019Samantha Braat: afstandsdocent bij IVIO@SchoolSamantha Braat: afstandsdocent bij IVIO@School
8 nov 2018In gesprek met oud-leerling Marjolein de WitIn gesprek met oud-leerling Marjolein de Wit
6 nov 2018Al voorbereid op het staatsexamen?Al voorbereid op het staatsexamen?
6 nov 2018“IVIO Onderwijs heeft ook IVIO-Boeken”“IVIO Onderwijs heeft ook IVIO-Boeken”
2 jul 201810 jaar samenwerking met het Aurum College10 jaar samenwerking met het Aurum College

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Klik hier voor ons privacybeleid

 

Aanmelden
Maatwerk voor Scholen

Meer over maatwerk

Voortgezet onderwijs via IVIO@School

Meer over voortgezet onderwijs

Bijzondere samenwerkingen

Meer over deze projecten

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies