10 jaar samenwerking met het Aurum College

2 jul 2018

Na twee jaar diverse gesprekken rondes met alle VO scholen in Flevoland te hebben gevoerd en na één jaar proefdraaien met drie leerlingen op VMBO-TL + niveau is Eduvier onderwijsgroep samen met IVIO gestart met het Aurum College. 48 leerlingen in de leerjaren 1,2 en 3 Havo VWO gestart.

Op zoek
In augustus 2008 startte Eduvier onderwijsgroep een school voor voortgezet speciaal onderwijs op havo- en vwo-niveau, het Aurum College. Binnen het cluster 4 onderwijs bestond geen school waar leerlingen met (met name) internaliserende gedragsproblematiek, zoals autisme, onderwijs op havo/vwo-niveau konden volgen tot en met het examenjaar. De leerlingen die dit niveau wel zouden kunnen halen, maar op het regulier onderwijs hun plek niet konden vinden, volgden voortgezet speciaal onderwijs op vmbo-tl niveau. Eduvier onderwijsgroep besloot een school speciaal voor deze doelgroep te starten. Maar hoe? Het aannemen van voldoende vakdocenten voor een kleine groep leerlingen, die ook behoefte hebben aan een vaste mentor was financieel niet haalbaar. De oplossing werd al snel gevonden in de samenwerking met IVIO@School. IVIO@School verzorgde (toen nog vanuit de Wereldschool) afstandsonderwijs voor kinderen die in het buitenland woonden. Afstandsonderwijs in combinatie met de begeleiding van een mentor op school leek een goede oplossing voor het Aurum College.

Partners
IVIO@School en het Aurum College gingen een partnerschap aan om het concept verder uit te werken. In vijf jaar tijd werden de lesmethodes van IVIO@School verder ontwikkeld om ze beter aan te laten sluiten bij de doelgroep van het Aurum College. Lesbrieven werden bijvoorbeeld concreter geformuleerd en de vakleerkrachten leerden de manier waarop zij met leerlingen communiceren aan te passen aan de doelgroep. Andersom leren de mentoren op school hun leerlingen ook hoe zij beter kunnen communiceren met de vakleerkrachten van IVIO@School.

Onderwijs op maat
Door regelmatig gezamenlijk te evalueren is het concept geëvolueerd tot wat het nu is.
Inmiddels is het concept zo uitgewerkt dat er geen sprake meer is van losse systemen, maar van één IVIO-Aurum systeem. IVIO@School verzorgt de (vak)inhoud. Het verwerken van de inhoud gebeurt op school onder begeleiding van de mentoren. De school biedt leerlingen een vaste mentor, rust, structuur en ruimte om zichzelf te zijn. In hun eigen tempo kunnen leerlingen hun havo- of vwo-diploma halen. De mentoren bewaken het sociale proces en de docenten van IVIO@School houden het onderwijsproces in de gaten. Middels staatsexamens behalen de leerlingen certificaten en diploma’s op havo- en vwo-niveau.

Landelijke navolging
Landelijk heeft deze werkwijze al op meerdere plaatsen navolging gekregen, niet alleen in het speciaal onderwijs, maar ook in het regulier onderwijs, waar havo/vwo-klassen voor leerlingen met een speciale onderwijs-ondersteuningsvraag worden ingericht. Inmiddels volgen in Flevoland 300 leerlingen een traject volgens het concept: 240 leerlingen op het Aurum College in Lelystad en 60 leerlingen op het Nautilus College in Almere, beide scholen van Eduvier onderwijsgroep. 

Winnaar project speciaal 
Met het vernieuwend onderwijsconcept won het Aurum College november 2013 de titel ‘Project Speciaal 2013’.  Project Speciaal is een initiatief van LECSO (landelijk expertise centrum speciaal onderwijs). Jaarlijks reikt dit expertisecentrum een prijs uit voor een project dat vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het speciaal onderwijs stimuleert. 
 

       
26 feb 2019Jos van Els: van docent tot mentorJos van Els: van docent tot mentor
25 feb 2019Samantha Braat: afstandsdocent bij IVIO@SchoolSamantha Braat: afstandsdocent bij IVIO@School
8 nov 2018In gesprek met oud-leerling Marjolein de WitIn gesprek met oud-leerling Marjolein de Wit
6 nov 2018Al voorbereid op het staatsexamen?Al voorbereid op het staatsexamen?
6 nov 2018“IVIO Onderwijs heeft ook IVIO-Boeken”“IVIO Onderwijs heeft ook IVIO-Boeken”
2 jul 201810 jaar samenwerking met het Aurum College10 jaar samenwerking met het Aurum College

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Klik hier voor ons privacybeleid

 

Aanmelden
Maatwerk voor Scholen

Meer over maatwerk

Voortgezet onderwijs via IVIO@School

Meer over voortgezet onderwijs

Bijzondere samenwerkingen

Meer over deze projecten

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies