Projecten

Feniks Talent

Feniks Talent
Helaas is het in Nederland zo dat er een groep tussen wal en schip valt. Ze passen niet goed genoeg in het relatief rechtlijnige schoolsysteem om een diploma te halen maar ze hebben niet 'genoeg problemen' om in de reguliere (geestelijke) gezondheidszorg terecht te komen. Daarnaaast is veel van de gezondheidszorg niet ingericht op leerlingen met een hoog denkvermogen waardoor veel begeleiding niet het gewenste effect heeft. 

Feniks traint en begeleidt jongeren naar een waardevolle toekomst waarin ze gelukkig leren zijn. Deze begeleiding bestaat uit twee onderdelen: 
1. Dagbesteding: Leerlingen die geheel of gedeeltelijk vrijstelling hebben van de leerplicht komen bij Feniks in een veilige omgeving hun sociale en zelfactiveringsvaardigheden oefenen. Ze krijgen een betekenisvolle dagbesteding van waaruit ze zich kunnen oriënteren op een toekomst, eventueel in combinatie met de onderwijsroute. 
2. Leerondersteuning: Feniks biedt leerondersteuning waarbij ze met leerlingen gaan kijken naar hun leerblokkades, vaardigheden, talenten en mogelijkheden. Hiermee kunnen we deeltijd of voltijd leerlingen ondersteunen om na hiaten in het proces alsnog een diploma te halen ofwel in Feniks's netwerk van scholen gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, danwel via VAVO of staatsexamenroutes.  

Begeleiding
Feniks heeft de PGB begeleiding. Leerlingen die geheel of gedeeltelijk vrijstelling hebben van de leerplicht komen bij Feniks in een veilige omgeving hun sociale en zelfactiveringsvaardigheden oefenen. Ze krijgen een betekenisvolle dagbesteding van waaruit ze zich kunnen oriënteren op een toekomst, eventueel in combinatie met de onderwijsroute. 

Onderwijsondersteuning
Al vroeg in het leven van kinderen met een hoog ontwikkelingspotentieel (rond 4 jaar) ontstaat een mismatch tussen de ontwikkelbehoefte van het kind en het aanbod van het onderwijs. 

Leerlingen zijn niet in staat op eigen kracht de aansluiting te maken en te behouden. De onderwijsomgeving herkent en erkent deze behoefte meestal te laat. De leerling raakt zijn eigenheid kwijt door overmatig aanpassen aan die omgeving of zich hevig te verzetten. Deze mismatch leidt tot onderpresteren in het onderwijs en uiteindelijk tot uitval op basis van gedrag en prestaties die niet meer passen bij het schooltype waarin de leerling gestart is. 

Door op zoek te gaan naar de eigen kwaliteiten, waarmee de jongere zijn uitdagingen weer durft aan te gaan en naar de kansen die de omgeving biedt, krijgt de jongere weer moed om aan de slag te gaan en zichzelf de kans te geven zijn talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Feniks draagt hieraan bij door leerlingen te ondersteunen bij het opnieuw aansluiting te vinden bij het onderwijs en hen te helpen hun eigenheid opnieuw te vinden. 

Meldpunt
Het meldpunt van Feniks biedt hulp aan kinderen en jongeren met een bovengemiddeld IQ (>110) die uitvallen of dreigen uit te vallen uit het onderwijs. Scholen helpen deze kinderen om meer en betere ondersteuning te geven. 

Wat zijn getalenteerde dropouts?
Als een slimme leerling veel verzuimt of (deels) uitvalt vanwege problemen. noemen we hem/haar een getalenteerde dropout. Soms is er veel onbegrip bij docenten en medeleerlingen voor slimme leerlingen met problemen. Die problemen die deze leerlingen ervaren zijn bijvoorbeeld eenzaamheid, verveling, veel negatieve feedback, gepest worden, onderpresteren en angst om te falen. Soms is er ook sprake van meervoudige problematiek, zoals hoogbegaafdheid in combinatie met dyslexie of AD(H)D. 
Als een getalenteerde leerling uitvalt en de school niet meer goed weet wat te doen, werden leerlingen tot voor kort vaak vrijgesteld van de leerplicht. Deze doelsgroep is daardoor niet goed zichtbaar voor beleidsmakers en voor het onderwijs. Feniks talent helpt getalenteerde dropouts, ouders en overheden bij het vinden van passende oplossingen. 

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over wat Feniks Talent doet voor getalenteerde dropouts. Dan kunt u contact opnemen via: 030-7600484 of info@fenikstalent.nl

feniks.jpeg19351187_S-1024-350.jpg Bezoek de website van deze instelling > Contact met IVIO opnemen

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies