Organisatie

IVIO@School is ontstaan vanuit de Wereldschool. De Wereldschool werd in 1948 opgericht door stichting IVIO om Nederlandse kinderen in het buitenland van onderwijs te voorzien. IVIO@School werkt landelijk vanuit het kantoor in Lelystad. De lespakketten zijn in samenwerking met de Wereldschool ontwikkeld en worden waar nodig aangepast aan de specifieke behoeften van individuele leerlingen.

Uitgangspunten; individualiseren, activeren en actualiseren.

IVIO@School concentreert zich op de leerlingen binnen Nederland, met onderwijskundige expertise gericht op ‘bijzondere’ leerlingen.
In het afstandsonderwijs van IVIO@School zijn de uitgangspunten van de oprichter van IVIO in 1936, de onderwijskundige professor dr. Philip Kohnstamm terug te vinden, namelijk het individualiseren, activeren en actualiseren.

Missie

IVIO@School streeft ernaar dat iedere leerling onderwijs volgt.

Visie

Zoals ieder systeem, kent ook het Nederlandse onderwijssysteem uitvallers. IVIO@School richt zich op het bieden van onderwijs op vmbo-tl, havo en vwo niveau aan deze groep. IVIO@School kan zich onderscheiden door vraaggestuurd maatwerk te bieden binnen een generalistisch systeem dat vraag gestuurd onderwijs levert.

IVIO Groep

De IVIO Groep bestaat uit de bedrijven:

IVIO@School
IVIO Examenbureau
IVIO Opleidingen
IVIO Wereldschool
IVIO Boeken
Infinity College
LanguageOne

IVIO is in Nederland en ver daarbuiten een gerenommeerde kennisorganisatie op het gebied van onderwijs en opleidingen. De missie van IVIO is individuen op een passende, eigen wijze toe te rusten voor hun rol in de samenleving. IVIO levert daarvoor de kennis, de organisatie, de menskracht en de materialen.

IVIO@School maakt onderdeel uit van de Kennis, Marketing en Media Groep (KMM groep). Een snelgroeiende en innovatieve bedrijvengroep uit Flevoland met inmiddels 30 landelijke en deels internationaal actieve bedrijven met gezamenlijk ruim 600 medewerkers. De KMM Groep bestaat naast de IVIO bedrijven uit de volgende bedrijven:

Metafoor

Metafoor Vastgoed en Software
Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling
Metafoor Onderwijs

Karmac

Karmac Bibliotheek Services
Karmac Facilitair
Karmac Holland
Karmac Informatie en Innovatie

Prosu

Prosu Databased Marketing
Prosu Media Producties