Organisatie

IVIO@School is ontstaan vanuit de Wereldschool. De Wereldschool werd in 1948 opgericht door stichting IVIO om Nederlandse kinderen in het buitenland van onderwijs te voorzien. IVIO@School werkt landelijk vanuit het kantoor in Lelystad. De lespakketten zijn in samenwerking met de Wereldschool ontwikkeld en worden waar nodig aangepast aan de specifieke behoeften van individuele leerlingen.

Uitgangspunten; individualiseren, activeren en actualiseren.

IVIO@School concentreert zich op de leerlingen binnen Nederland, met onderwijskundige expertise gericht op ‘bijzondere’ leerlingen.
In het afstandsonderwijs van IVIO@School zijn de uitgangspunten van de oprichter van IVIO in 1936, de onderwijskundige professor dr. Philip Kohnstamm terug te vinden, namelijk het individualiseren, activeren en actualiseren.

  • Individualiseren: Leerlingen leren in het tempo dat bij hen past (dus niet in een klassikaal tempo), op de plaats die het meest geschikt is (dus niet noodzakelijk in een school), en beginnen wanneer het hen past (dus niet noodzakelijkerwijze in september). Het onderwijsaanbod is per vak georganiseerd, zodat voor ieder kind een vakkenpakket samengesteld kan worden dat het meest geschikt is.
  • Activeren: De leerling en de begeleider worden ‘uitgedaagd’ actief met de leerstof te werken, door zelf keuzes te maken, extra informatie te verzamelen en – uiteraard ondersteund door docenten op afstand en/of de begeleider ter plaatse – de planning en organisatie van de studie zelf in te richten.
  • Actualiseren: Enerzijds houdt dit in dat IVIO@School de lesinhoud regelmatig actualiseert, anderzijds dat de leerling – daar waar het onderwerp zich ervoor leent – wordt gestimuleerd het geleerde te relateren en toe te passen in de actualiteit van vandaag de dag.

Missie

IVIO@School biedt door middel van afstandsonderwijs en/of blended learning die ondersteuning die het mogelijk maakt om alle leerlingen binnen Nederland die cognitief in staat zijn onderwijs te volgen op vmbo-tl niveau of hoger, een regulier diploma te laten behalen.

Visie

Zoals ieder systeem, kent ook het Nederlandse onderwijssysteem uitvallers. IVIO@School richt zich op het bieden van onderwijs op vmbo-tl, havo en vwo niveau aan deze groep. IVIO@School kan zich onderscheiden door vraag gestuurd maatwerk te bieden binnen een generalistisch systeem dat vraag gestuurd onderwijs levert.

  • IVIO@School laat zich leiden door de kernwaarden: persoonlijk benadering, partnerschap, servicegerichtheid, betrouwbaarheid & integriteit
  • IVIO@School ontzorgt scholen en organisaties die bijdragen aan het onderwijs
  • IVIO@School faciliteert het leren door middel van afstandsonderwijs op eigen tempo en niveau met vakbekwame docenten
  • IVIO@School reduceert uitval van leerlingen in het onderwijs
  • IVIO@School ziet scholen als partner en werkt samen om leerlingen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

IVIO Groep

De IVIO Groep bestaat uit de bedrijven:

IVIO@School
IVIO Wereldschool
IVIO Examenbureau
IVIO Boeken
IVIO Opleidingen

IVIO is in Nederland en ver daarbuiten een gerenommeerde kennisorganisatie op het gebied van onderwijs en opleidingen. De missie van IVIO is individuen op een passende, eigen wijze toe te rusten voor hun rol in de samenleving. IVIO levert daarvoor de kennis, de organisatie, de menskracht en de materialen.

IVIO@School maakt onderdeel uit van de Kennis, Marketing en Media Groep (KMM groep). Een snelgroeiende en innovatieve bedrijvengroep uit Flevoland met inmiddels 30 landelijke en deels internationaal actieve bedrijven met gezamenlijk ruim 600 medewerkers. De KMM Groep bestaat uit de volgende bedrijven:

IVIO

IVIO@School
IVIO Examenbureau
IVIO Opleidingen
IVIO Wereldschool
IVIO Boeken

Metafoor

Metafoor Vastgoed en Software
Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling
Metafoor Onderwijs

Karmac

Karmac Bibliotheek Services
Karmac Facilitair
Karmac Holland
Karmac Informatie en Innovatie

Prosu

Prosu Databased Marketing
Prosu Media Producties