Mogelijkheden voor leerlingen die niet naar school kunnen

De onderwijsvoorzieningen in Nederland zijn zodanig dat in principe voor ieder kind passend onderwijs beschikbaar is op een school of in een instelling. Toch kunnen zich situaties voordoen, waarbij geregeld een school bezoeken (tijdelijk) niet  mogelijk is. Is een kind langdurig ziek dan zorgt de school voor de voortgang van het onderwijs door huiswerk en lesmateriaal beschikbaar te stellen.

Bevoegd gezag

De school blijft het bevoegd schoolgezag en is daarmee verantwoordelijk voor het onderwijs aan al haar leerlingen, ook als dat wordt ingekocht bij IVIO@School. Door lesmaterialen en begeleiding in te kopen bij IVIO@School kan de leerling die echt niet naar school kan tijdelijk onderwijs op de thuislocatie volgen. Ouders mogen verwachten dat het bevoegd gezag voortvarend naar oplossingen zoekt om te voorkomen dat er (te) grote leerachterstanden ontstaan. IVIO@School kan hierbij dus helpen. Immers, ieder kind heeft recht op goed onderwijs. 

Als de school besluit de leerling het onderwijs (gedeeltelijk) thuis via IVIO@School te laten volgen voor een bepaalde periode, kan de school ook bepalen dat het onderwijs weer deels of geheel weer op school dient plaats te vinden. Bij gebrek aan resultaat mag de school ook besluiten te stoppen met het onderwijs van IVIO@School. IVIO@School rapporteert de voortgang aan de school.


 

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Klik hier voor ons privacybeleid

 

Aanmelden
Voortgezet Onderwijs via IVIO@School

Meer over Voortgezet Onderwijs

Basisonderwijs via IVIO@School

Meer over Basisonderwijs

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies