Maatwerk voor scholen

Scholen in het basis- en voortgezet onderwijs kunnen door middel van IVIO@School passend onderwijs bieden. Leerlingen binnen het reguliere onderwijs kunnen met IVIO@School een aangepast programma volgen. Ook veel vso-scholen passen  de werkwijze van IVIO@School toe om havo en vwo aan te kunnen bieden. Gewone scholen in het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen extra vakken laten volgen of in de bovenbouw een vak aanbieden, waar voorheen onvoldoende animo voor was om er een klas mee te vullen.
 

Het onderwijs

Dat maatwerk is mogelijk doordat IVIO@School individueel onderwijs biedt dat per vak is georganiseerd. Het startmoment en het tempo zijn vrij, waardoor leerlingen in hun eigen tempo kunnen leren. Eerste- en tweedegraads vakdocenten van IVIO@School bieden de leerling ondersteuning in een digitale leeromgeving. Daarmee zijn de waarde en de kwaliteit gewaarborgd. Zowel inhoudelijk als organisatorisch is het mogelijk om met minder docenten of mentoren te werken, hetgeen gezien de kostendrukkende maatregelen in het onderwijs essentieel is. 

Door langdurige samenwerking met cluster-2, -3 en 4 scholen en jeugdinrichtingen, heeft IVIO@School veel expertise opgebouwd op het gebied van 'bijzondere' leerlingen, waaronder kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (zowel klassiek autisme, als Asperger en PDD-NOS), hoogbegaafdheid en dyslexie.

Uitgangspunt is passend onderwijs voor de leerling, liefst op  de eigen school. Is echter onderwijs thuis de enige optie, dan blijft re-integratie in het reguliere onderwijs ons uitgangspunt.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Klik hier voor ons privacybeleid

 

Aanmelden
Voortgezet Onderwijs via IVIO@School

Meer over Voortgezet Onderwijs

Leerlingen die niet naar school kunnen 

Meer over niet naar school

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies