Links

Onderwijsconsulenten: www.onderwijsconsulenten.nl

Onderwijsconsulenten zijn mannen en vrouwen met kennis van en ervaring in het werkveld van onderwijs en de zorg. Zij zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving, en beschikken over een uitgebreid netwerk van contacten. Daardoor kunnen zij de juiste organisaties en functionarissen benaderen die kunnen bijdragen aan het oplossen van knelpunten rond zorgleerlingen.

Het ministerie van OCW: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Verder wil het ministerie dat iedereen cultuur kan beleven en dat leraren, kunstenaars en wetenschappers hun werk kunnen doen.

DUO: www.duo.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO financiert en informeert onderwijsdeelnemers en onderwijsinstellingen en organiseert examens. 

LECSO: www.lecso.nl

Het landelijk expertisecentrum wil een stuwende, vernieuwende, professionele en betrokken kracht voor het Speciaal Onderwijs zijn. Als vereniging richten zij zich op leden die onderwijsarrangementen bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Lecso is een vereniging voor besturen met hun scholen in het speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs. Het LECS ondersteund leden bij het streven naar een passende plek in het onderwijs voor alle kinderen/jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte.

Kennisnet: www.kennisnet.nl

De website van Kennisnet is voor leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met een beperking en die hun lessen met ict aantrekkelijker en effectiever willen maken. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Klik hier voor ons privacybeleid

 

Aanmelden
Partners van IVIO@School

Meer over samenwerkingen

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies