Lesprogramma's

Lesprogramma's

Bij IVIO@School kunnen vakken onafhankelijk van elkaar aangevraagd worden op elk gewenst niveau en leerjaar.

Alle lespakketten bestaan uit werk- en tekstboeken, een digitale lesmap en een jaarplanner. Daarnaast ontvangt de leerling een licentie voor het digitale lesmateriaal. Dit materiaal is een aanvulling op onze fysieke materialen.

Onze eerste- en tweedegraads vakdocenten begeleiden de leerling op afstand. De communicatie tussen leerling en docent vindt voornamelijk plaats binnen ons leerlingvolgsysteem OnderwijsOnline.

Downloads

Vakken en uitstroomprofielen

Examen doen

IVIO@School leidt leerlingen op tot het (staats)examen. In overleg met de school van inschrijving wordt bepaald voor welk examen een leerling in aanmerking komt. Heeft u hier meer vragen over? Neem dan contact met ons op. 

IVIO@School kan na 1 november geen inschrijvingen accepteren voor volledige pakketten wanneer datzelfde schooljaar examen gedaan wordt. Wanneer voor enkele vakken examen wordt gedaan, is vooraf overleg met IVIO@School noodzakelijk.

Inschrijven voor het staatsexamen kan gedaan worden bij het DUO. De aanmelding moet gedaan zijn voor 1 december (scholen) of 1 januari (particulieren) van het schooljaar waarin examen gedaan wordt. Meer informatie hierover vindt u op www.duo.nl.