Lesprogramma's

Lesprogramma's

Bij IVIO@School kunnen vakken onafhankelijk van elkaar aangevraagd worden op elk gewenst niveau en leerjaar.

Alle lespakketten bestaan uit werk- en tekstboeken, een digitale lesmap en een jaarplanner. Daarnaast ontvangt de leerling een licentie voor het digitale lesmateriaal. Dit materiaal is een aanvulling op onze fysieke materialen.

Onze eerste- en tweedegraads vakdocenten begeleiden de leerling op afstand. De communicatie tussen leerling en docent vindt voornamelijk plaats binnen ons leerlingvolgsysteem OnderwijsOnline.

Downloads

Vakken en uitstroomprofielen

Om inzichtelijk te hebben welke vakken wij aanbieden in de diverse leerjaren verwijzen wij u graag naar onderstaande downloads.

Examen doen

IVIO@School leidt leerlingen op tot het (staats)examen. In overleg met de school van inschrijving wordt bepaald voor welk examen een leerling in aanmerking komt. Heeft u hier meer vragen over? Neem dan contact met ons op. 

IVIO@School kan na 1 november geen inschrijvingen accepteren voor volledige pakketten wanneer datzelfde schooljaar examen gedaan wordt. Wanneer voor enkele vakken examen wordt gedaan, is vooraf overleg met IVIO@School noodzakelijk.

Inschrijven voor het staatsexamen kan gedaan worden bij het DUO. De aanmelding moet gedaan zijn voor 1 december (scholen) of 1 januari (particulieren) van het schooljaar waarin examen gedaan wordt. Meer informatie hierover vindt u op www.duo.nl.

Contactformulier