Examen doen

De vakken die leerlingen van de IVIO@School volgen, worden afgesloten door een staatsexamen. IVIO@School begeleidt de leerling tot het moment dat dit staatsexamen plaatsvindt. 

DUO-IB Groep

Het staatsexamen zelf wordt georganiseerd en afgenomen door de DUO-IB-Groep. Het staatsexamen bestaat uit twee onderdelen: het Centraal Schriftelijk Examen en het College examen. De school of ouder meldt het kind aan voor dit staatsexamen bij de DUO-IB-groep. De werkstukken, literatuurlijsten en andere zaken die de DUO-IB-Groep verlangt zullen tijdig aangeleverd moeten worden.

Stappen

Het staatsexamen verloopt in een aantal stappen:

Stap 1:

De aanmelding moet gedaan zijn voor 1 december (scholen) of 1 januari (particulieren) van het schooljaar waarin examen gedaan wordt. 
Er kunnen examens worden afgelegd voor 1 of meerdere vakken. Voor ieder vak ontvangt de leerling een deelcertificaat welke zij later zelf kunnen omwisselen voor een diploma. Indien voor alle vakken tegelijk examens worden gedaan inclusief het sectorwerkstuk (vmbo) of het profielwerkstuk (havo/vwo)ontvangt de leerling (mits geslaagd) direct een diploma van de DUO-IB-Groep.

Stap 2:

Het is altijd nodig de informatie per vak te lezen. Dit is te vinden op www.duo.nl. Kies Staatsexamens in het menu en daarna op vakinformatie. Tot slot kiest u de schoolsoort en er verschijnen bestanden per vak.

Stap 3:

De betaling van het examengeld moet voor 1 februari binnen zijn bij DUO-IB-Groep en eventuele wijzigingen moeten dan ook zijn doorgegeven. Kijk voor de kosten van het staatsexamen op www.ib-groep.nl.

Stap 4:

Het opsturen van werkstukken, literatuurlijsten en overige zaken moet voor 1 april gebeuren. Zo ook het profielwerkstuk of sectorwerkstuk bij het afnemen van een volledig examen. (Dit wordt als een apart vak mondeling geëxamineerd).

Stap 5:

Het Centraal Schriftelijk examen wordt door alle leerlingen in Nederland gemaakt. Het is 1 zitting per vak. Deze examens worden op verschillende locaties georganiseerd. Dit Centraal Schriftelijk Examen vindt meestal plaats in de tweede helft van mei.

Stap 6:

Het College Examen daarentegen is specifiek voor leerlingen die staatsexamen doen. Het is een vervanging van de schoolexamens ofwel tentamens die de leerlingen normaal gesproken op school doen. Het College Examen kan bestaan uit een schriftelijk en/of een mondeling examen. Dit examen moet altijd in Nederland worden afgelegd. Het College Examen vindt plaats in de maand mei en/of juli.

Uitslagen zullen bekend zijn in juli, aansluitend op het laatste mondeling examen. 

Op www.ib-groep.nl kunt u alle informatie en meer nalezen. Bij vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen met IVIO@School.

IVIO@School kan na 1 november geen inschrijvingen accepteren voor volledige pakketten wanneer datzelfde schooljaar examen gedaan wordt. Wanneer voor enkele vakken examen wordt gedaan, is vooraf overleg met IVIO@School noodzakelijk.

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Klik hier voor ons privacybeleid

 

Aanmelden
Voortgezet Onderwijs via IVIO@School

Meer over Voortgezet Onderwijs

Onze lesprogramma's 

Meer over lesprogramma's

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies