Downloads

Hieronder treft u een overzicht aan van formulieren en documenten.

 

Aanmeldformulier voortgezet onderwijs.
Door middel van dit formulier kan een individuele cursist of leerling worden aangemeld.

Aanmeldformulier basisonderwijs.
Door middel van dit formulier kan een individuele cursist of leerling worden aangemeld.

Overeenkomst met de cursist.
Deze overeenkomst dient samen met het aanmeldingsformulier ingevuld te worden.

Studiereglement.
In dit reglement zijn de rechten en plichten van IVIO@School en de cursist vastgelegd.

Methodenoverzicht.
Elk vak gebruikt een eigen methode. De methodes waarmee wij werken per vak staan in dit overzicht. 

Uitstroomprofielen
Hier vindt u de uitstroomprofielen per niveau.

Prijslijst.
Een indicatie van de kosten per vak.

Klachtenprocedure.
Mochten zich een probleem voordoen, waarvan u vindt dat IVIO@School het niet adequaat oppakt, dan kunt u bij de onafhankelijke klachtencommissie een klacht indienen conform de klachtenprocedure.

Leveringsvoorwaarden.
De algemene leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten en producten van IVIO@School. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Klik hier voor ons privacybeleid

 

Aanmelden
Meer informatie nodig

Vraag hier uw brochure aan

De lesprogramma's van IVIO@School

Meer over onze lesprogramma's

Solide partnerschap met IVIO@School

Meer over samenwerkingen

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies