Over ons

IVIO is opgericht in 1936 door Prof.dr. Ph.A. Kohnstamm. In 2002 zijn de afdelingen van Stichting IVIO overgezet in een aantal zelfstandige bedrijven en is het onderdeel geworden van KMM Groep.

IVIO Groep

De IVIO Groep bestaat uit de bedrijven:

IVIO Wereldschool
IVIO Examenbureau
IVIO@School
IVIO Integratie
IVIO Didactiek
IVIO Opleidingen

IVIO is in Nederland en ver daarbuiten een gerenommeerde kennisorganisatie op het gebied van onderwijs en opleidingen. De missie van IVIO is individuen op een passende, eigen wijze toe te rusten voor hun rol in de samenleving. IVIO levert daarvoor de kennis, de organisatie, de menskracht en de materialen.

Organisatie

IVIO@School is ontstaan vanuit de Wereldschool. De Wereldschool werd in 1948 opgericht door stichting IVIO om Nederlandse kinderen in het buitenland van onderwijs te voorzien. IVIO@School werkt landelijk vanuit het kantoor in Lelystad. De lespakketten zijn in samenwerking met de Wereldschool ontwikkeld en worden waar nodig aangepast aan de specifieke behoeften van individuele leerlingen.
 

uitgangspunten

IVIO@School concentreert zich op de leerlingen binnen Nederland, met onderwijskundige expertise gericht op ‘bijzondere’ leerlingen.
In het afstandsonderwijs van IVIO@School zijn de uitgangspunten van de oprichter van IVIO in 1936, de onderwijskundige professor dr. Philip Kohnstamm terug te vinden, namelijk het individualiseren, activeren en actualiseren.

• Individualiseren: Leerlingen leren in het tempo dat bij hen past (dus niet in een klassikaal tempo), op de plaats die het meest geschikt is (dus niet noodzakelijk in een school), en beginnen wanneer het hen past (dus niet noodzakelijkerwijze in september). Het onderwijsaanbod is per vak georganiseerd, zodat voor ieder kind een vakkenpakket samengesteld kan worden dat het meest geschikt is.

• Activeren: De leerling en de begeleider worden ‘uitgedaagd’ actief met de leerstof te werken, door zelf keuzes te maken, extra informatie te verzamelen en – uiteraard ondersteund door docenten op afstand en/of de begeleider ter plaatse – de planning en organisatie van de studie zelf in te richten.

• Actualiseren: Enerzijds houdt dit in dat IVIO@School de lesinhoud regelmatig actualiseert, anderzijds dat de leerling – daar waar het onderwerp zich ervoor leent – wordt gestimuleerd het geleerde te relateren en toe te passen in de actualiteit van vandaag de dag.

Uitgangspunten

Missie

IVIO@School biedt door middel van afstandsonderwijs en/of blended learning die ondersteuning die het mogelijk maakt om alle leerlingen binnen Nederland die cognitief in staat zijn onderwijs te volgen op vmbo-tl niveau of hoger, een regulier diploma te laten behalen.
 

Visie

Zoals ieder systeem, kent ook het Nederlandse onderwijssysteem uitvallers. IVIO@School richt zich op het bieden van onderwijs op vmbo-tl, havo en vwo niveau aan deze groep. IVIO@School kan zich onderscheiden door vraag gestuurd maatwerk te bieden binnen een generalistisch systeem dat vraag gestuurd onderwijs levert.
 

 

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Maatwerk voor Scholen

Meer over maatwerk

Partners van IVIO@School

Meer over Partners